THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ

  • 12/07/2019 13:25
  • 1050

Bạn đang muốn thành lập một công ty về tư vấn quản lý, tư vấn quản trị doanh nghiệp ?

Chi tiết dịch vụ tư vấn quản lý là:

+ Tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cho các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch.

THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ

Bạn đang muốn thành lập một công ty về tư vấn quản lý, tư vấn quản trị doanh nghiệp ?

Chi tiết dịch vụ tư vấn quản lý là:

+ Tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cho các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch.

+ Các khu Resort nghĩ dưỡng, khách sạn du lịch, nhà hàng….

- Tổ chức huống luyện thực hành tiếng anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn, resort.

- Tư vấn bài trí (Setup) một nhà hàng mới, quán café, khách sạn.

- Tổ chức các sự kiện, Talk Show về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ công việc.

THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ

THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ

I- MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ:

Ở đây Kế Toán Sài Gòn An Tín hướng dẫn bạn về ngành nghề, nếu muốn thành lập công ty bạn cần phải tìm hiểu các nội dung khác để nắm được quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp.

+ Tham khảo các bài viết đây nhé!

https://doanhnghiepnet.com/ho-tro-khoi-nghiep/thanh-lap-cong-ty.html

https://doanhnghiepnet.com/ho-tro-khoi-nghiep/10001-nhung-cau-hoi-ve-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep-moi-nhat.html

https://doanhnghiepnet.com/thanh-lap-cong-ty/cong-ty-tnhh-mtv/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien.html

 

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, việc ghi mã ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp được quy định như sau:

"1. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam."

II- NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN QUẢN LÝ THUỘC CÁC NHÓM SAU ĐÂY:

70: HOẠT ĐỘNG CỦA TRỤ SỞ VĂN PHÒNG; HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ

Ngành này gồm:

Việc cung cấp tư vấn hoặc trợ giúp cho nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: lập kế hoạch và chiến lược; kế hoạch tài chính và ngân quỹ; mục tiêu và chính sách của thị trường; chính sách về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển.

Ngành này cũng gồm:

Việc giám sát và quản lý các đơn vị khác của cùng công ty hay xí nghiệp, các hoạt động của trụ sở văn phòng.

701 - 7010 - 70100: Hoạt động của trụ sở văn phòng

Nhóm này gồm:

Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp. Những đơn vị trong nhóm này chịu sự điều hành và quản lý hàng ngày đối với các đơn vị qua:

- Trụ sở văn phòng;

- Văn phòng quản lý trung tâm;

- Văn phòng tổng công ty;

- Văn phòng huyện và vùng;

- Văn phòng quản lý phụ trợ.

Loại trừ:

Hoạt động của công ty tài chính, không tham gia vào việc quản lý được phân vào nhóm 64200 (Hoạt động công ty nắm giữ tài sản).

702 - 7020 - 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm:

Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

- Quan hệ và thông tin cộng đồng;

- Hoạt động vận động hành lang;

- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

Loại trừ:

- Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

- Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp);

- Hoạt động kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);

- Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ khác được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), 7490(Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

- Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

- Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

- Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục). 

III - ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NGÀNH TƯ VẤN QUẢN LÝ:

Theo quy định hiện thành thì ngành tư vấn quản lý của bạn không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vì thế để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh bạn chỉ cần hoàn tất các hồ sơ theo quy định khác là được.

Thủ tục thành lập công ty, thủ tục xin giấy phép kinh doanh.

https://doanhnghiepnet.com/thanh-lap-cong-ty/cong-ty-tnhh-mtv/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien.html

https://doanhnghiepnet.com/thanh-lap-cong-ty/cong-ty-tnhh-2-tv-tro-len/dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len.html

https://doanhnghiepnet.com/thanh-lap-cong-ty/cong-ty-co-phan/thanh-lap-cong-ty-co-phan.html

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn An Tín

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (GPKD)

Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng tại Sài Gòn

Giao nhận hồ sơ tận nơi.

 

Tư vấn 24/7 - Hỗ trợ hết mình và nhiệt tình

Chất lượng và thành công của dịch vụ chúng tôi phụ thuộc vào sự hài lòng của các bạn

 

 

 

Bình luận