Công ty TNHH MTV

Thành lập Công ty TNHH MTV, Kế Toán Sài Gòn An Tín sẽ tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí giúp doanh nghiệp dễ dàng làm việc hơn, tránh được những thủ tục hành chính phiền hà

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Limited Liability Company, LLC) là một loại hình công ty được đăng ký trong chính sách kinh tế và pháp lý của một quốc gia.

Nó cho phép một hoặc nhiều thành viên có một vai trò vốn đầu tư trong công ty và chịu trách nhiệm về các nợ với mức độ hữu hạn chỉ tới số tiền họ đầu tư vào công ty.

Nghĩa là, nếu công ty bị gặp nợ, thành viên sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về mức độ họ đầu tư, không phải tất cả tài sản cá nhân của họ.


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.