HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VỀ TƯ VẤN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  • 29/04/2019 10:08
  • 1941

- Để trở thành nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp không quá khó nhưng đòi hỏi bạn phải thực sự nổ lực và đam mê.

- Bất động sản là loại hàng hóa giá trị cao do đó đòi hỏi người tư vấn bất động sản chuyên nghiệp phải hội tụ rất nhiều yếu tố như kiến thức chuyên sâu, trình độ, sự hiểu biết, các kỹ năng mềm…

I- ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VỀ TƯ VẤN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

1. Tìm hiểu Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/201/QH13 ngày 25/11/2014:

- Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

- Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Tư vấn môi giới bất động sản

- Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.

- Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

- Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Thuê mua nhà, công trình xây dựng là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

-  Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.

2. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

- Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

-  Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

- Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

- Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Điều kiện thành lập công ty môi giới bất động sản

 Căn cứ điều 62 luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Lưu ý:

Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

+ Phải có trình độ trung học phổ thông trở lên

+ Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

+ Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 5 năm.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

+ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh môi giới bất động sản được lưu tại trụ sở công ty.

II - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

1. Mã ngành khi đăng ký tư vấn môi giới bất động sản:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất [6820] (Theo quyết định Số 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Nhóm này gồm:

Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.

- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

 - Dịch vụ định giá bất động sản.

- Sàn giao dịch bất động sản.

Loại trừ:

- Hoạt động pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp).

- Dịch vụ hỗ trợ các phương tiện được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp).

- Quản lý các cơ sở, như các cơ sở quốc phòng, nhà tù hoặc các cơ sở khác (trừ quản lý phương tiện máy vi tính được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp).

2. Hướng dẫn cách nghi ngành nghề trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Tên ngành

Mã ngành

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản

6820

** Lưu ý:

- Doanh nghiệp chỉ được quyền đăng ký và hoạt động những ngành, nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

- Nên lựa chọn đăng ký những ngành, nghề mà doanh nghiệp sẽ hoạt động.

- Không nên đăng ký quá nhiều ngành, nghề kinh doanh mà không hoạt động vì sẽ không xác định được lĩnh vực đầu tư chính cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước khó khăn trong việc quản lý và phân loại các chỉ tiêu kinh tế.

3.Hồ sơ thành lập công ty tư vấn môi giới bất động sản bao gồm:

a. Chuẩn bị các giấy tờ tuỳ thân:

+ Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu công chứng 02 bản.

+ Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của các thành viên nếu cùng hợp tác đầu tư 02 bản.

b. Hồ sơ thành lập gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ doanh nghiệp

+ Danh sách thành viên Cty TNHH 2 thành viên trở lên/ Danh sách cổ đông cho cty cổ phần

+ Giấy uỷ quyền nếu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

+ Các giấy tờ khác theo quy định.

c. Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư

4 Thủ tục liên quan khi đăng ký công ty quảng cáo:

+ Đăng bố cáo khi thành lập lên công thông tin quốc gia

+ Khắc con dấu tròn pháp lý và công bố mẫu con dấu

+ Thiết lập hồ sơ thuế, xin công văn sử dụng hoá đơn

+ Treo bảng hiệu công ty

+ Đăng ký chữ ký số

+ Kích hoạt nộp thuế điện tử, tờ khai điện tử.

Tóm lại, quy định về thành lập công ty quảng cáo không quá phiền phức nên chúng ta có thể hoàn thành bước này nhanh chóng nếu cung cấp đủ các loại giấy tờ cần thiết.

III - THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CÔNG TY

a. Loại hình công ty:

+ Công ty TNHH 1 thành viên

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Công ty cổ phần

b. Đặt tên thương hiệu của bạn (Tên công ty của bạn):

Bạn nghiên cứu cách đặt tên thương hiệu sao cho không bị trùng lập, không gây nhầm lẫn thương hiệu khác,….

c. Vốn điều lệ khi đăng ký công ty tư vấn môi giới bất động sản

+ Nếu là công ty đầu tư về bất động sản (xây dựng…) phải có vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ

+ Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản:

- Không yêu cầu điều kiện về vốn.

- Vốn của công ty không yêu cầu ký quỹ ngân hàng hoặc chứng minh công ty có đủ số vốn này khi thành lập.

+ Lệ phí môn bài

- Vốn điều lệ trên 10 tỷ nộp môn bài 3 triệu/ năm

- Vốn điều lệ dưới 10 tỷ nộp môn bài 2 triệu/ năm

d. Địa chỉ trụ sở đặt văn phòng công ty tư vấn môi giới bất động sản:

- Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

- Chung cư có chức năng để ở thì không được phép đặt địa chỉ trụ sở công ty để thực hiện chức năng kinh doanh ở đó, tuy nhiên ở một số trung tâm thương mại/chung cư thì chủ đầu tư có xin chức năng kinh doanh cho những khu xác định và cụ thể như lầu trệt, tầng 1, tầng 2… Còn đối với những địa chỉ khác có xác định địa chỉ rõ ràng thì các bạn hoàn toàn có thể đặt địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp để kinh doanh.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn An Tín

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (GPKD)

Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng tại Sài Gòn

Giao nhận hồ sơ tận nơi.

 

Tư vấn 24/7 - Hỗ trợ hết mình và nhiệt tình

Chất lượng và thành công của dịch vụ chúng tôi phụ thuộc vào sự hài lòng của các bạn

 

 

 

Bình luận