THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

BẢNG BÁO GIÁ

Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ về thành lập công ty, thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh, pháp lý doanh nghiệp, kế toán trọn gói, kê khai thuế, quyết toán, dọn dẹp sổ sách Chuyên nghiệp, Uy tín và Chất lượng.

Chúng tôi xin gửi bảng giá các dịch vụ để  Quý khách tham khảo:

Thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh

Hạn mục công việc

 

 

 

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (GIÁM ĐỐC)

Thời gian: 03 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 700.000 vnđ

 

 

 

 

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Thời gian: 03 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi vốn điều lệ.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 700.000 vnđ

 

 

 

 

TĂNG, GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thời gian: 03 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi tăng, giảm ngành nghề kinh doanh.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 700.000 vnđ

 

 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÙNG QUẬN - HUYỆN

Thời gian: 03 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi địa chỉ cùng quận - huyện.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 800.000 vnđ

 

 

 

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Thời gian: 03 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi thành viên/ cổ đông sáng lập.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 700.000 vnđ

 

 

 

 

 

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Thời gian: 05 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi tên công ty

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Khắc lại con dấu và làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu.

7. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 1.300.000 vnđ

 

 

 

 

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Thời gian: 03 -05 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Khắc lại con dấu và làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu.

7. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 1.400.000 vnđ

 

 

 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÁC QUẬN HUYỆN

Thời gian:

5 - 10 ngày chuyển thuế

03 ngày thủ tục trên sở

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi địa chỉ khác quận, huyện.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ chuyển thuế lên cục thuế

4. Lấy kết quả chuyển thuế.

5. Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ lên phòng đăng ký kinh doanh.

6. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

8. Khắc lại con dấu và làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu.

9. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 1.400.000 vnđ

 

 

 

THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thời gian: 03 ngày làm việc

1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn thay đổi nội dung chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh.

2. Soạn hồ sơ, uỷ quyền, hẹn gặp khách để ký tên đóng dấu.

3. Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh

4. Lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng bố cáo thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia.

6. Bàn giao kết quả cho quý khách.

Tổng cộng 700.000 vnđ

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.

Trân trọng kính chào!