CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  • 04/06/2019 14:02
  • 906

CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi bạn được giấy phép kinh doanh và thực hiện các thủ tục liên quan tại chi cục thuế quản lý doanh nghiệp bạn.

Tiếp sau đó bạn cần thực hiện các nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp mình.

Hiện nay có các lại thuế cơ bản như sau: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân,….

CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thuế là gì ?

Thời điểm nào thì doanh nghiệp bắt đầu nộp thuế ?

Những loại thuế nào doanh nghiệp cần phải nộp sau khi thành lập?

Để hoạt động kinh doanh của bạn thuận lợi và suông sẽ bạn nên nắm sơ lược về các quy định thuế, thời hạn nộp thuế của những loại thuế cơ bản của doanh nghiệp. Kế Toán Sài Gòn An Tín xin cung cấp bài viết này để bạn nắm cơ bản về những loại thuế cần phải thực hiện. Đặc biệt cho nhưng doanh nghiệp mới vừa thành lập.

Thuế là gì?

Bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế, đây là nguồn tài chính chủ yếu của nhà nước. Thuế là một công cụ mà nhà nước sử dụng để quản lý đất nước. Khái niệm về thuế cũng có thể đơn giản là việc các cá nhân, tổ chức phải trích tiền ra đóng góp vào ngân sách quốc gia, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

Chi tiết hơn như sau:

Thuế là nguồn thu chính của nhà nước, là nguồn kinh phí quốc gia để duy trì, vận hành đất nước. Nhà nước sử dụng tiền thuế để có thể giúp phát triển đất nước, chi tiêu vào những mục đích và lợi ích của quốc gia để ổn định và phát triển xã hội.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế sau:

1. Thuế môn bài (Lệ phí môn bài)

Lệ Phí Môn Bài là tên gọi mới của Thuế Môn Bài và được thực hiện theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP - Được hướng dẫn thực hiện tại thông tư 302/2016/TT-BTC - Hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Thuế môn bài là thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hằng năm, sau khi có GPKD thì Doanh nghiệp phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tại điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
 

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD
(Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm.

2864

Thời hạn nộp tiền lệ phí Môn Bài của các doanh nghiệp đang hoạt động là ngày 30/1/2019

* Đối với công ty, doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập:

+ Nếu được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

+ Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (Thành lập từ ngày 1/7 đến 31/12 trong năm) thì năm đầu tiên (năm thành lập) nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

=> Chú ý: Nếu không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

+ Việc khai lệ phí môn bài được thực hiện một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp phí mới ra hoạt động hoặc mới thành lập thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

2. Thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT)

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.

Cách hiểu nôn na là thuế phát sinh khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ. Là phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán sản phẩm hàng hoá.

Có 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

Phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

Phương pháp trực tiếp:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa * Thuế suất GTGT của hàng hóa đó.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

Theo quy định, đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế thu trên khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý. Tất cả cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

Thuế TNDN phải nộp = Giá tính thuế TNDN * Thuế suất (20%)

4. Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

Thuế TNCN là loại thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho người lao động. Thuế TNCN được tính theo tháng và kê khai theo tháng hoặc quý nhưng quyết toán theo năm.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN * Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ

- Thu nhập chịu thuế TNCN là tổng TNCN nhận được từ công ty chi trả.

- Các khoản giảm trừ bao gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh: Đối với bản thân là 9.000.000 đồng/người/tháng. Đối với người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/người/tháng.

Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

5. Thời hạn nộp các loại tờ khai báo cáo thuế mới nhất năm 2019

Tờ Khai

Hạn nộp

Báo Cáo

Theo tháng

Theo quý

Theo năm

Thuế Môn Bài

 

 

30/1

Thuế giá trị gia tăng

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Không phải nộp tờ khai

Chỉ cần tạm tính ra số tiền phải nộp

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Báo cáo tài chính

Quyết toán thuế: TNDN, TNCN

 

 

Chậm nhất là ngày thứ 90,
kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
30 hoặc 31 tháng 3)

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn An Tín

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (GPKD)

Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng tại Sài Gòn

Giao nhận hồ sơ tận nơi.

 

Tư vấn 24/7 - Hỗ trợ hết mình và nhiệt tình

Chất lượng và thành công của dịch vụ chúng tôi phụ thuộc vào sự hài lòng của các bạn

 

 

 

Bình luận