BÍ KÍP ĐỂ CHỌN LOẠI HÌNH CÔNG TY CHI TIẾT DỄ HIỂU

  • 16/03/2019 18:21
  • 1324

BÍ KÍP ĐỂ CHỌN LOẠI HÌNH CÔNG TY CHI TIẾT DỄ HIỂU

Bài viết dưới đây hỗ trợ bạn hiểu nôn na về những ưu nhược điểm của những loại hình công ty tại Việt Nam. Về cơ bản gồm Công ty TNHH 1 Thành Viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Khi bạn có ý tưởng kinh doanh bài bản thì nên tham khảo nội dung này.

BÍ KÍP ĐỂ CHỌN LOẠI HÌNH CÔNG TY CHI TIẾT DỄ HIỂU

1. TÌM HIỂU NHỮNG LOẠI HÌNH CÔNG TY SAU:

+ Loại hình Công ty  TNHH 1 Thành viên.

+ Loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Loại hình Công ty Cổ phần

+ Loại hình doanh nghiệp tư nhân

+ Loại hình công ty hợp danh

2. NHỮNG SƠ LƯỢC, ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VỀ LOẠI HÌNH CÔNG TY:

2.1 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN:

+ Ưu điểm:

- Duy nhất do một cá nhân làm chủ (Chủ sở hữu công ty), toàn quyền quyết định công ty về quản lý, chiến lược kinh doanh. Mọi hoạt động công ty do một người điều hành nên cơ cấu tổ chức giản đơn.

- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ cam kết góp nên sẽ đỡ rủi ro so với loại hình Doanh nghiệp tư nhân. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đăng ký.

- Bạn có thể chuyển nhượng vốn cho một người khác hoặc một tổ chức khác để huy động vốn hoặc chuyển nhượng lại toàn bộ công ty.

+ Nhược điểm:

- Giới hạn mức uy tín và thanh thế của công ty với đối tác do bị giới hạn chịu trách nhiệm của vốn góp.

- Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn như Công ty cổ phần.

- Muốn huy động vốn phải chuyển đổi loại hình sang Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

** Loại hình này được nhiều doanh chủ chọn để thành lập.

Bạn có thể Xem chi tiết dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Kế Toán Sài Gòn An Tín

2.2 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

- Là một công ty mà số lượng thành viên tham gia từ 2 đến 50 thành viên.

- Thành viên của công ty có thể là một người hoặc một tổ chức, một công ty khác.

+ Ưu điểm:

- Số lượng thành viên nhiều nên có thể huy động phần vốn nhiều.

- Phân bổ rủi ro số vốn chia sẽ cho các thành viên của công ty và chịu trách nhiệm trên số vốn cam kết góp theo tỷ lệ của điều lệ công ty.

- Huy động vốn bằng cách chuyển nhượng, bán lại cho người khác hoặc một tổ chức khác.

+ Nhược điểm:

- Cũng có nhược điểm chung như của loại hình CÔNG TY TNHH HỮU HẠN.

- Giới hạn uy tín và trách nhiệm trước đối tác.

- Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn như Công ty cổ phần.

Bạn có thể Xem chi tiết dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Kế Toán Sài Gòn An Tín

2.3 CÔNG TY CỔ PHẦN

Là một loại hình mà trong đó vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau được gọi là cổ phần, những thành viên góp vốn được gọi là cổ đông công ty. Số cổ đông ít nhất là 3 và không giới hạn tối đa.

+ Ưu điểm:

- Được phát hành cổ phiếu, trái phiếu

- Là loại hình có khả năng linh hoạt và huy động vốn cao nhất trong các loại hình công ty.

- Việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng cho nên phạm vi đối tượng tham gia công ty cổ phần rất rộng.

+ Nhược điểm:

- Mất quyền định hướng của người sáng lập ban đầu nếu không đảm bảo tỷ lệ biểu quyết.

- Việc quản lý điều hành phức tạp.

2.4 CÔNG TY HỢP DANH

- Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty.

- Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

+ Ưu điểm:

- Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

- Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

+ Nhược điểm:

- Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

- Loại hình công ty hợp danh này chưa phổ biến.

2.5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

- Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thông thường sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này.

- Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.

+ Ưu điểm:

- Toàn quyền điều hành và chủ động trong quản lý.

- Chịu trách nhiệm bằng toàn tài sản cá nhân nên tạo uy tín và tin tưởng cho đối tác.

+ Nhược điểm:

- Rủi ro cho chủ doanh nghiệp cao nhất do chịu trách nhiệm bằng cả tài sản cá nhân.

- Không được pháp hành cổ phiếu, trái phiếu nên hạn chế huy động vốn.

Tham khảo quy trình,thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp theo đúng luật Việt Nam:

+ Tham khảo các điều kiện để thành lập một công ty tại đây.

+ Tham khảo hồ sơ thành lập công ty - (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh) tại đây.

+ Tham khảo dịch vụ thành lập công ty (Công ty TNHH, Công ty công ty TNHH 1 thành viên Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh) tại đây.

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn An Tín

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (GPKD)

Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng tại Sài Gòn

Giao nhận hồ sơ tận nơi.

 

Tư vấn 24/7 - Hỗ trợ hết mình và nhiệt tình

Chất lượng và thành công của dịch vụ chúng tôi phụ thuộc vào sự hài lòng của các bạn

 

 

 

Bình luận