BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2024

  • 06/07/2024 07:00
  • 131

Tổng hợp các chính sách và thông tin về thuế tiêu điểm tháng 7/2024

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2024

(Thực hiện bởi Công ty Cổ phần Bkav)

I.    Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 06/2024 và kỳ kê khai Quý II/2024

II.   Giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ ngày 01/07/2024

III.  Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế theo hướng sử dụng Mã số định danh cá nhân làm MST

IV. Cần đẩy nhanh việc nâng cấp ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT tự động

V. Cảnh báo về sử dụng hoá đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn

VI. Tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

VII. Làm rõ quy định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

VIII. Sẽ đánh giá, xếp hạng rủi ro tự động với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

IX. Gần 60 nghìn cơ sở kinh doanh đăng ký HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

X.   72,65% tổng số MST cá nhân đã khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư

XI.  Thu thập thông tin, đôn đốc thu hồi nợ thuế trực tiếp với NNT

XII.  Nghị định thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến ban hành vào tháng 10/2024

XIII. Chính sách thuế đối với hoạt động tiếp thị, quảng cáo link liên kết

XIV.  Quản lý thuế chặt chẽ tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực game

I. Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 06/2024 và kỳ kê khai Quý II/2024

Xin thông báo hạn nộp hồ sơ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 06/2024 và kỳ kê khai Quý II/2024 như sau:

Hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 06/2024: Do ngày cuối của kỳ kê khai Tháng 06/2024 trùng với Thứ Bảy nên theo Quy định tại Điều 86 Thông tư số 80/2020/TT-BTC “Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự”,

Như vậy thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai thuế Tháng 06/2024 là Thứ Hai, ngày 22/07/2024.

Hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Quý II/2024: Hết hạn nộp vào Thứ Tư, ngày 31/07/2024.

Lưu ý Quý Khách hàng nên kê khai, nộp tờ khai sớm trước thời gian hết hạn ít nhất từ 1 đến 2 ngày để tránh việc quá tải, không gửi được tờ khai.

II. Giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ ngày 01/07/2024

Ngày 30/06/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.

1. Đối tượng áp dụng

Theo quy định tại Nghị định 72/2024/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2024, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai kháng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15”.

Nghị định 72/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

(Nguồn: Thuedientu.gdt.gov.vn – Mục Tin tức – Đăng ngày: 30/06/2024)

III. Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế theo hướng sử dụng Mã số định danh cá nhân làm MST

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi  đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020. Dự thảo quy định rõ đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, theo đó loại trừ người nộp thuế (NNT) là tổ hợp tác, hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Hợp tác xã, Nghị định của Chính phủ về hộ kinh doanh để phù hợp với đối tượng thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký kinh doanh.

1. Quy định số định danh cá nhân được sử dụng thay cho MST của NNT là cá nhân, hộ kinh doanh

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp cho công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật về căn cước được sử dụng thay cho mã số thuế (MST) của NNT là cá nhân, người phụ thuộc; đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho MST của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.

Như vậy, trường hợp cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam chưa được cấp số định danh cá nhân thì cá nhân phải liên hệ với cơ quan công an để cấp số định danh cá nhân trước khi sử dụng số định danh cá nhân thay cho MST.

Bên cạnh đó, Dự thảo bỏ quy định cấp MST cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thay bằng quy định mã số địa điểm kinh doanh và mã số này không phải là MST. Việc này sẽ đơn giản cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chỉ phải sử dụng 01 MST duy nhất (đồng thời là MST hoặc số định danh cá nhân của chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) để thực hiện tất cả các nghĩa vụ thuế của cá nhân, đồng thời làm cơ sở để chuyển cách thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo 01 MST duy nhất.

2. Hồ sơ thủ tục đăng ký thuế được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa

Các quy định về hồ sơ thủ tục đăng ký thuế đối với tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với việc thay đổi về đối tượng đăng ký thuế, cấp MST. Cụ thể:

Đối với tổ chức: bổ sung “tổ hợp tác” tại các quy định tương ứng về thủ tục phải thực hiện với cơ quan thuế của tổ chức đăng ký theo cơ chế một cửa liên thông  giúp giảm thủ tục hành chính của tổ hợp tác với cơ quan thuế (do hợp nhất thủ tục đăng ký thuế của tổ hợp tác với thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh); mẫu biểu đăng ký thuế của tổ chức được cắt giảm các thông tin về địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại của người đại diện pháp luật có số định danh cá nhân.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông với đăng ký hộ kinh doanh: thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế: mẫu biểu đăng ký thuế được cắt giảm các thông tin về địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại của cá nhân có số định danh cá nhân (thay bằng việc cơ quan thuế truy vấn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin);

Thành phần hồ sơ được cắt giảm là bản sao CMND/CCCD; Bổ sung quy định rõ về địa điểm nộp hồ sơ đối với trường hợp có địa điểm kinh doanh cố định và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Bổ sung quy định về xử lý hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân có số định danh cá nhân: Cơ quan thuế thực truy vấn thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật làm MST khi thông tin đăng ký thuế của cá nhân khớp đúng với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp không khớp đúng, cơ quan thuế thông báo cho cá nhân để điều chỉnh thông tin đăng ký thuế hoặc liên hệ với cơ quan công an để thu thập thông tin chính xác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.              

Như vậy, việc đơn giản hóa mẫu biểu đăng ký thuế, cắt giảm thành phần hồ sơ đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính cho NNT khi triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ và và Quyết định 06/QĐ-TTg.

Từ ngày 01/07/2025, hệ thống các ứng dụng của ngành thuế được nâng cấp để đáp ứng việc NNT sử dụng số định danh cá nhân thay cho MST xuyên suốt trong các dịch vụ với cơ quan thuế.

 (Nguồn: Thuedientu.gdt.gov.vn – Mục Tin tức – Đăng ngày: 19/06/2024)

IV. Cần đẩy nhanh việc nâng cấp ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT tự động

Sáng ngày 18/06/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2024 khu vực miền Nam tại tỉnh Quảng Nam. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và đại diện lãnh đạo, công chức nghiệp vụ thuộc 32 Cục Thuế khu vực phía Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết:

Để triển khai công tác hoàn thuế Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình hoàn thuế theo Quyết định số 679/QĐ-TCT. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro để phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn NNT thuộc kế hoạch thanh tra kiểm tra sau hoàn theo Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 18/09/2023, Quy trình kiểm tra thuế theo Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã khẩn trương nâng cấp ứng dụng để triển khai việc phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động theo Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, nhờ đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, công tác hoàn thuế thời gian qua đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

“Các đơn vị chức năng cần phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát, trao đổi kỹ để tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền có những sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp” – Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn lưu ý.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế đã báo cáo tổng quan về công tác hoàn thuế toàn ngành Thuế, các vấn đề về quy trình, chính sách cũng như việc sử dụng các ứng dụng quản lý phục vụ công tác hoàn thuế, …

Hội nghị đẩy mạnh công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2024 khu vực miền Nam diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18-20/06/2024. Hội nghị tập trung trao đổi kỹ về từng nội dung trong công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế như: Trách nhiệm giữa các phòng, đội; giữa Cục Thuế và chi cục thuế, đề xuất quy định về đối tượng chịu thuế GTGT, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, các trường hợp hoàn thuế GTGT, …

(Nguồn: Gdt.gov.vn – Mục Tin tức – Tin bài về thuế - Đăng ngày: 18/06/2024)

V. Cảnh báo về sử dụng hoá đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Khuyến cáo người dân và NNT về sử dụng hoá đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Tổng cục Thuế khẳng định việc sử dụng hoá đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn không chỉ gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn gây ra tình trạng thiếu công bằng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời cảnh báo nếu NNT cố tình vi phạm sẽ là hành vi vi phạm pháp luật thuế.

1. Các quy định pháp luật về sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, phần lớn người dân và NNT đã tuân thủ tốt việc sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) và pháp luật về thuế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng NNT có hành vi gian lận HĐĐT nhằm mục đích trốn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, hợp pháp hoá các khoản chi phí để chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Tại Điều 6, Điều 17, khoản 4 Điều 29 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế; Trách nhiệm của NNT; Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác; Tại khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ đã giải thích về hoá đơn, chứng từ hợp pháp; hoá đơn, chứng từ giả; việc sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hoá đơn, chứng từ.

Tại Điều 142, Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định về xử lý hành chính đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và hành vi trốn thuế.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 với 4 khung hình phạt chính có mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 03 năm đến Tù có thời hạn đến 20 năm hoặc Tù chung thân.

Theo đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trường hợp người phạm tội có hành vi cấu thành tội Trốn thuế, người phạm tội sẽ bị xét xử về tội trốn thuế theo Điều 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đối bổ sung năm 2017.

Đối với cá nhân, người phạm tội bị xét xử với 3 khung hình phạt chính có mức phạt Tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc bị phạt tù có thời hạn từ 03 tháng đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội Trốn thuế thì bị xét xử đối với 4 khung phạt chính là: Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 10 tỷ đồng; hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

2. Nhận diện các hình thức, đối tượng

Một là, đối tượng bán hóa đơn không hợp pháp:

Thành lập một hoặc chuỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua việc sử dụng giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của một số người thiếu hiểu biết, hám lợi, bị mất cắp hoặc giả mạo, hoạt động trong một chu kỳ ngắn rồi bỏ trốn, mất tích.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh này thường có cùng một địa chỉ hoặc văn phòng ảo, kinh doanh nhiều ngành hàng nhưng không có cửa hàng, không có kho hàng, không có phương tiện vận chuyển và thường xuyên thay đổi địa điểm nhưng không thay đổi cơ quan quản lý thuế để tránh việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, cơ quan chức năng.

Mua lại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động yếu kém, sắp giải thể, phá sản sau đó thay đổi người đại diện pháp luật với mục đích để bán hóa đơn không hợp pháp.

Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các vùng, miền có sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thuỷ hải sản, nguyên nhiên vật liệu, … nhằm hợp pháp hoá nguồn gốc hàng ghi trên các hóa đơn không hợp pháp, tránh nghi ngờ, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế có hoá đơn đầu ra ít hơn hoá đơn đầu vào như bán lẻ, kinh doanh ăn uống, xăng dầu, cơ sở dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, … và có nhu cầu bán hóa đơn khống theo yêu cầu không hợp pháp của khách hàng.

Hai là, đối tượng mua, sử dụng hóa đơn không hợp pháp:

Là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế GTGT đầu vào, hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước; hợp pháp hoá các khoản chi phí không có hoá đơn, chứng từ, các khoản chi khống làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác; hợp thức hoá các hàng hoá, dịch vụ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hợp pháp hoá hàng nhập lậu, gian lận thương mại; hàng hoá khai thác trái phép, … hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Một số đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa các khoản chi.

Ba là, các hình thức mua bán hóa đơn không hợp pháp:

Công khai hoặc lập các hội, nhóm kín trên mạng xã hội để thông tin và giao dịch.

Trực tiếp giao dịch hoặc thông qua những đối tượng trung gian.

3. Các biện pháp của cơ quan Thuế

Thứ nhất, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, xác định tổ chức, cá nhân có rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để xử lý:

Trên cơ sở dữ liệu HĐĐT mua vào, bán ra và các thông tin về NNT đang được lưu trữ tại cơ quan Thuế, cơ quan Thuế xây dựng các công cụ, ứng dụng phần mềm, ... thực hiện phân tích, rà soát, đối chiếu dữ liệu HĐĐT để: Xác định NNT có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kiểm tra, thanh tra; Xác định NNT có sai lệch thông tin dữ liệu giữa hồ sơ khai thuế GTGT và HĐĐT, yêu cầu NNT khai đúng, khai đủ, không trì hoãn thời gian nộp thuế; Xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao do có giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra so với giá trị hàng hóa tồn kho và giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào vượt ngưỡng an toàn để cảnh báo và kiểm tra, xử lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn về HĐĐT để đánh giá, phân tích, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để từ đó có các biện pháp quản lý phù hợp, kịp thời để đấu tranh, phòng chống, ngăn chặn, phát hiện các hành vi mua bán hóa đơn, gian lận HĐĐT của NNT.

Cơ quan thuế công khai danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và cơ quan Thuế các cấp để người dân và NNT biết.

Thứ hai, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý việc mua bán hóa đơn:

Cơ quan Thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn với Cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng có liên quan (Hải quan, Ngân hàng, ...) để truy vết, xử lý NNT mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hoá đơn.

Trong thời gian tới, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn sang cơ quan công an để tiến hành rà soát, điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an trao đổi cung cấp thông tin khi ban hành các thông báo, các quyết định liên quan đến các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật cho cơ quan thuế.

Tăng cường việc phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn giữa cơ quan thuế các cấp, cơ quan thuế quản lý các địa bàn khác nhau. Cảnh báo NNT chủ động rà soát, kiểm tra hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn để thực hiện xác định nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Tổng cục Thuế khẳng định, hậu quả của việc mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn dẫn đến việc không phản ánh đúng bản chất của nền kinh tế, mất công bằng trong kinh doanh, thất thu thuế, tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Theo đó, người mua, bán, sử dụng hoá đơn không hợp pháp sẽ bị xử lý hành chính về thuế, xử lý hình sự và bị xã hội lên án.

 (Nguồn: Gdt.gov.vn - Mục Tin tức - Tin bài về thuế - Đăng ngày: 11/06/2024)

VI. Tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 04/06/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 01/CĐ-TCT yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn quyết liệt triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Công điện nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động TMĐT; tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng HĐĐT một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ngành Tài chính.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tiếp tục khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

Một là, triển khai rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng HĐĐT của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm… đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng hóa, dịch vụ,..

Hai là, triển khai các giải pháp để áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 01/08/2024 đối với các loại hình kinh doanh sau: Bán vé sân golf và cung cấp các dịch vụ trong sân; Kinh doanh trang phục, dụng cụ, phụ kiện,… phục vụ chơi golf.

Ba là, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với loại hình nêu trên để các cơ cơ sở kinh doanh hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp thuế theo quy định, thúc đẩy việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Bốn là, quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo các phòng, chi cục thuế và cụ thể đến từng công chức quản lý đơn vị để triển khai nhiệm vụ và tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hoá đơn điện tử trong các giao dịch tới từng cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực TMĐT, kinh doanh sân golf, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sân golf…

Năm là, chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá công tác quản lý thuế để lập kế hoạch áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đối với các loại hình kinh doanh có doanh thu từ hoạt động bán vé tham quan khu du lịch, hoạt động vui chơi giải trí,…

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế và báo cáo cụ thể việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Công điện này.

(Nguồn: Gdt.gov.vn - Mục Tin tức - Tin bài về thuế - Đăng ngày: 04/06/2024)

VII. Làm rõ quy định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến lần 2 cho dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi. Theo đó, tiếp tục làm rõ hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.

Theo đó, về đối tượng chịu thuế TTĐB, Bộ Tài chính cho biết, Luật thuế TTĐB hiện hành quy định 10 nhóm hàng hóa và 6 nhóm dịch vụ chịu thuế TTĐB. Để mở rộng cơ sở thuế, đồng bộ với pháp luật chuyên ngành có liên quan và luật hóa các quy định đang thực hiện ổn định, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định đối với một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Cụ thể:

Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định rõ mặt hàng “thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm” thành “thuốc lá theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, bao gồm thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi; thuốc lào hoặc các dạng khác; chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm” để đồng bộ với Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dự thảo sửa đổi quy định rõ mặt hàng “rượu” thành “rượu theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, bao gồm cả các loại đồ uống có cồn thực phẩm khác được lên men từ trái cây, ngũ cốc; đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm” để đồng bộ với Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung quy định mặt hàng “xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng” thành “xe có động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng” để đồng bộ với Tiêu chuẩn Việt Nam về ô tô và quy định về xe chở người bốn bánh có gắn động cơ của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, sửa đổi nội dung mô tả mặt hàng tương ứng tại cột Hàng hóa, dịch vụ của Biểu thuế suất thuế TTĐB.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất thay quy định “tàu bay” bằng quy định “máy bay, trực thăng, tàu lượn” và bổ sung hướng dẫn rõ các mặt hàng máy bay, trực thăng, tàu lượn và du thuyền chịu thuế TTĐB là loại sử dụng cho mục đích dân dụng để làm rõ đối tượng chịu thuế TTĐB là các loại tàu bay có động cơ và là những mặt hàng cao cấp phục vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân của các đối tượng có thu nhập.

Cùng với đó, dự thảo sửa đổi quy định rõ mặt hàng điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống chịu thuế TTĐB như sau: “Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống trừ loại theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, máy bay. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất bán hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh)” để luật hóa quy định đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật.

Bộ Tài chính cũng sửa đổi quy định rõ mặt hàng “hàng mã” chịu thuế TTĐB không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học để luật hóa quy định đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml, vào đối tượng chịu thuế TTĐB.

Đối với dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, Bộ Tài chính sửa đổi quy định rõ kinh doanh đặt cược bao gồm đặt cược thể thao, giải trí và các hình thức đặt cược khác theo quy định của pháp luật để luật hóa quy định đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật. Đồng thời, sửa đổi quy định rõ hoạt động kinh doanh golf bao gồm cả kinh doanh sân tập golf để luật hóa quy định đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật.

 (Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/ - Xem chi tiết tại đây)

VIII. Sẽ đánh giá, xếp hạng rủi ro tự động với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo Tổng cục Thuế, việc đánh giá, xếp hạng rủi ro tự động với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mang lại nhiều lợi ích. Theo đó:

Việc áp dụng quản lý rủi ro là cơ sở giúp cơ quan thuế xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có dấu hiệu rủi ro trong việc vi phạm pháp luật về hóa đơn hoặc có dấu hiệu rủi ro trong việc vi phạm pháp luật về thuế.

Việc này nhằm mục tiêu chuẩn hóa các nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất, khách quan trong công tác đánh giá hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và quản lý, sử dụng hóa đơn.

Đồng thời, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý rủi ro trong quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi phạm về thuế và hóa đơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo Quyết định này là để phân tích, đánh giá, xếp hạng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và hóa đơn cần đưa vào diện kiểm tra theo quy định.

Về nguyên tắc áp dụng:

Việc đánh giá xếp hạng rủi ro đối với hộ khoán, hộ kê khai; xây dựng kế hoạch kiểm tra hộ khoán, hộ kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật, Bộ chỉ số tiêu chí và hướng dẫn thực hiện ban hành theo Quyết định này.

Thông tin sử dụng để phân tích, đánh giá xác định NNT có dấu hiệu rủi ro bao gồm: thông tin về NNT trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế; thông tin về NNT thu thập được trong quá trình quản lý, giám sát, kiểm tra NNT và thông tin thu thập được của NNT có liên quan; thông tin về NNT do các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan cung cấp.

Theo Tổng cục Thuế, các thông tin này được cập nhật thường xuyên, đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu về NNT và ứng dụng quản lý rủi ro để đảm bảo việc phân tích, đánh giá, nhận diện NNT có dấu hiệu rủi ro chính xác, kịp thời.

Việc đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với NNT được thực hiện hoàn toàn tự động, tập trung bằng ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ quản lý hộ kinh doanh.

Trường hợp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy định tại tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn về quản lý rủi ro, công chức thuế được miễn trừ trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/)

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn An Tín

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (GPKD)

Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng tại Sài Gòn

Giao nhận hồ sơ tận nơi.

 

Tư vấn 24/7 - Hỗ trợ hết mình và nhiệt tình

Chất lượng và thành công của dịch vụ chúng tôi phụ thuộc vào sự hài lòng của các bạn

 

 

 

Bình luận