BẢO HIỂM XÃ HỘI

Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ về đăng ký khai trình lao động, đăng ký thang bảng lương, thành lập công đoàn, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đăng ký tăng, giảm lao động, gia hạn bảo hiểm y tế,…

Kế Toán Sài Gòn An Tín cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh, pháp lý doanh nghiệp, kế toán trọn gói, kê khai thuế, quyết toán, dọn dẹp sổ sách Chuyên nghiệp, Uy tín và Chất lượng.

Chúng tôi xin gửi bảng giá các dịch vụ để  Quý khách tham khảo:

 

GÓI BẢO HIỂM XÃ HỘI

HẠN MỤC CÔNG VIỆC

ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG

- Thời gian: 7 ngày làm việc

-  Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh và xã hội.

Tổng cộng

500.000 vnđ

+ THANG BẢNG LƯƠNG

+ XÁC NHẬN KHÔNG THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN

- Thời gian: 15 ngày làm việc

- Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng liên đoàn lao động.

- Soạn bản thảo đăng ký thang bảng lương cho doanh nghiệp.

- Xác nhận không đủ điều kiên thành lập công đoàn.

Tổng cộng

2.000.000 vnđ

+ THANG BẢNG LƯƠNG

+ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN

- Thời gian: 20 ngày làm việc

- Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng liên đoàn lao động.

- Soạn thảo đăng ký thang bảng lương cho doanh nghiệp.

- Soạn hồ sơ thành lập công đoàn.

Tổng cộng

2.000.000 vnđ

+ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

- Thời gian: 15 ngày làm việc

- Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng bảo hiểm xã hội

- Đăng ký sổ bảo hiểm xã hội

- Đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế

Tổng cộng

2.000.000 vnđ

+ ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH

+ THANG BẢNG LƯƠNG

+ XÁC NHẬN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN

+ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

- Thời gian: 45 ngày làm việc

- Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng liên đoàn lao động

- Tiếp nhận thông tin soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng liên đoàn lao động

- Soạn thảo đăng ký thang bảng lương

- Soạn thảo hồ sơ thành lập công đoàn

- Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng bảo hiểm xã hội

- Đăng ký sổ bảo hiểm xã hội

- Đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế

Tổng cộng

3.000.000 vnđ

ĐĂNG KÝ TĂNG LAO ĐỘNG

- Thời gian: 10 ngày làm việc

-  Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội

Tổng cộng

700.000 vnđ

ĐĂNG KÝ GIẢM LAO ĐỘNG & CHỐT SỔ

- Thời gian: 15 ngày làm việc

- Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội

Tổng cộng

700.000 vnđ

ĐĂNG KÝ GIA HẠN THẺ BHYT

- Thời gian: 5 ngày làm việc

-   Soạn thảo hồ sơ nộp lên phòng lao động thương binh xã hội

Tổng cộng

500.000 vnđ