Bảng báo giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 

Kế Toán Sài Gòn An Tín chuyên cung cấp những dịch vụ về thành lập công ty, thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh, pháp lý doanh nghiệp, kế toán trọn gói, kê khai thuế, quyết toán, dọn dẹp sổ sách chuyên nghiệp, Uy tín và chất lượng.

Chúng tôi xin gửi bảng giá các dịch vụ mà Quý khách có nhu cầu như sau:

GÓI CƠ BẢN - AT1

Thành lập công ty

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Bạn được Kế Toán Sài Gòn An Tín tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thành lập và hoạt động về mặt pháp lý công ty: Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, chọn lựa loại hình công ty, quy trình thực hiện…

250.000 đ

750.000 đ

– Xin cấp GPKD, cấp mã số thuế

Bao gồm:

200.000 đ Lệ phí Ủy quyền cho An Tín nộp hồ sơ và nhận kết quả.

450.000 đ khắc Con dấu

100.000đ phí đăng bố cáo điện tử

- Khắc Con dấu

- Làm thủ tục phát hành con dấu

– Đăng bố cáo cổng thông tin quốc gia

 

Tổng phí: 1.000.000 đ

GÓI  PHỔ THÔNG - AT2

Thành lập công ty + Hồ sơ thuế ban đầu

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Bạn được Kế Toán Sài Gòn An Tín tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thành lập và hoạt động về mặt pháp lý công ty: Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, chọn lựa loại hình công ty, quy trình thực hiện…

750.000 đ

750.000 đ

– Xin cấp GPKD, cấp mã số thuế

Bao gồm:

200.000 đ Lệ phí Ủy quyền cho An Tín nộp hồ sơ và nhận kết quả.

450.000 đ khắc Con dấu

100.000đ phí đăng bố cáo điện tử

– Khắc Con dấu, Làm thủ tục phát hành con dấu

– Kê khai thuế ban đầu

 

 

 

Tổng phí: 1.400.000 đ

GÓI ĐÂY ĐỦ - AT3

Thành lập công ty + Hồ sơ thuế ban đầu +  Hoá đơn + Kế toán

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

– Bạn được tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ

750.000 đ

3.190.000 đ

– Xin cấp GPKD, mã số thuế

Bao gồm:

200.000 đ Lệ phí Ủy quyền cho An Tín nộp hồ sơ và nhận kết quả.

450.000 đ khắc Con dấu

100.000 phí đăng bố cáo điện tử

500.000 Khí khởi tạo đăng ký hóa đơn điện tử

+ KẾ TOÁN 03 THÁNG

– Khắc Con dấu, Làm thủ tục phát hành con dấu

– Đăng bố cáo thành lập

– Kê khai thuế ban đầu

– Đăng ký sử dụng hóa đơn

 

- Lập sổ thành viên,Cổ đông (Nếu có)

- Phát hành hoá đơn GTGT (Điện tử) 200 số

- Đăng ký thiết bị chữ ký số 12 tháng

 

- Cung cấp bản điều lệ công ty

 

- Ký hồ sơ - giao nhận giấy phép, con dấu tân nơi

– KẾ TOÁN TRỌN GÓI 3 THÁNG

 
 

Tổng phí: 3.940.000 đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD - KHO HÀNG - CỬA HÀNG

THÀNH LẬP CHI NHÁNH – VPĐD – KHO – CỬA HÀNG

Phí Dịch vụ

Lệ phí nhà nước

– Thành lập Chi nhánh

600.000 đ

100.000 đ

– Thành lập Văn phòng đại diện

600.000 đ

100.000 đ

– Thành lập Kho hàng – Cửa hàng

600.000 đ

100.000 đ

– Thành lập địa điểm kinh doanh

600.000 đ

100.000 đ

THAY ĐỔI GPKD

Phí DV

Lệ phí nhà nước + đăng bố cáo

– Thay đổi tên Công ty

450.000 đ

Lệ phí thay đổi 100.000 đ

Đăng bố cáo thay đổi 100.000 đ

Con dấu mới 450.000 đ

 

Tổng cộng

1.100.000 vnđ

– Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty

400.000 đ

300.000 đ

– Thay đổi Ngành nghề kinh doanh

400.000 đ

300.000 đ

– Thay đổi Thành viên – Cổ đông

400.000 đ

300.000 đ

– Thay đổi vốn điều lệ

400.000 đ

300.000 đ

– Thay đổi người đại diện pháp luật – Giám đốc

400.000 đ

300.000 đ

– Thay đổi người đứng đầu chi nhánh

400.000 đ

100.000 đ

– Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện

400.000 đ

100.000 đ

GIẢI THẾ CÔNG TY

Phí dịch vụ

– Giải thể công ty

3.000.000 đ

– Giải thể chi nhánh

1.000.000 đ

– Giải thể văn phòng đại diện

1.000.000 đ

- Giải thể kho hàng - Cửa hàng

1.000.000 đ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

Phí dịch vụ

– Kê khai thuế ban đầu

400.000 đ

– Báo cáo thuế (Chỉ báo cáo thuế)

300.000 đ/tháng

– Dịch vụ Kế toán (Bao gồm Báo cáo thuế và sổ sách kế toán)

500.000 đ/tháng

– Dịch vụ Quyết toán thuế cuối năm (Không phát sinh)

2.000.000 đồng

– Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán

400.000 đ/tháng

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

- Chuyển từ Cty TNHH 1 TV --> Cty TNHH 2 TV trở lên

1.200.000 đ

- Chuyển đối Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH Một thành viên

- Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

- Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên

- Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên

- Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

- Chuyển đổi Hộ kinh doanh cá thể thành Công ty TNHH

TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ TÁI HOẠT ĐỘNG

    1. Tạm ngừng kinh doanh                          400.000 đ           
    2. Tái hoạt động trở lại             400.000 đ

 

 

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.